Blogia
colorblau

Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra descobreixen uns mecanismes per controlar el dolor neuropàtic.

Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra descobreixen uns mecanismes per controlar el dolor neuropàtic.

Els resultats dels dos treballs experimentals revelen que el receptors cannabinoides CB2 juguen un paper primordial en el dolor neuropàtic a nivell de la medul·la espinal. A més, aquests estudis han posat de manifest que aquests receptors cannabinoides són dependents d’una substància rellevant del sistema immune: l’interferó- γ, una proteïna la funció de la qual és inhibir l’activitat dels virus que sintetitzen algunes cèl·lules específiques en resposta a les infeccions o en presència de determinats agents tòxics.

Els receptors CB2 modulen la lesió que condueix al dolor neuropàtic

Els receptors cannabionoides del tipus CB2 s’expressen en el sistema nerviós central però sobretot en els teixits perifèrics com ara el sistema de defensa, o sistema immunològic dels éssers vius (inclosos els humans). Els receptors CB2, tant si són estimulats per substàncies internes com per externes a l’organisme, són els responsables de diversos efectes farmacològics i fisiològics en els cos humà. En el dolor neuropàtic, els receptors CB2 contribueixen a la modulació de l’activació de les cèl·lules que donen suport i protecció a les neurones quan es lesiona el nervi.Mitjançant aquesta modulació, l’activitat dels receptors CB2 contribueix a limitar l’extensió de la lesió que condueix o comporta al dolor neuropàtic.

Què és el dolor neuropàtic?

La conseqüència d’una lesió traumàtica o degenerativa de les estructures nervioses, en absència d’un estímul o causa de la lesió evident. Els mecanismes que desencadena aquest síndrome produeix inflamació local i  canvis en la plasticitat neuronal de les vies transmissores del dolor. Aquest dolor és difícil de pal·liar amb les teràpies convencionals. El dolor neuropàtic és ,per tant, de molt difícil tractament, fins i tot amb els analgèsics més potents coneguts.

Per més informació: http://www.dmedicina.com/edicion/diario_medico/dmedicina/enfermedades/neurologicas/es/desarrollo/1183129.html

Sílvia Dyson

 

1 comentario

Sílvia Dyson -

L'imatge es d'un receptor cannabionoide del tipus CB2.