Blogia
colorblau

La sang en la lluita contra el càncer

La sang en la lluita contra el càncer

Un equip d’investigadors ha descobert que una transfusió de sang “jove”, és a dir, sang que ha estat emmagatzemada menys de nou dies, eleva les esperances de supervivència en animals afectats de dos tipus de càncer. Aquest fet podria resoldre l’antic misteri de per quina raó algunes transfusions de sang aplicades durant una cirurgia relacionada amb el càncer semblen conduir a una major reparació de la malaltia , en canvi altres transfusions no semblen provocar aquest indesitjable canvi.

Utilitzant un model animal, els investigadors van fer uns assajos amb rates amb leucèmia i càncer de pit. Van comprovar que les possibilitats de sobreviure al càncer es veien reduïdes només si en la transfusió, la sang havia estat emmagatzemada durant nou o més dies.

El professor Shamgar Ben-Eliyahu de la Universidad de Tel Aviv va opinar que aquest estudi no anava a canviar les pràctiques del cirurgians als hospitals, però que definitivament si que era una cosa que necessitava ser investigada més profundament en estudis clínics amb éssers humans. També va objectar que aquest descobriment podria tenir un profund impacte sobre la supervivència davant del càncer de pròstata i de colon, dos càncers associats amb una gran pèrdua de sang. Si aquest descobriment durant la investigació també es demostra als assajos amb éssers humans, això revolucionaria

l’actual perspectiva sobre les transfusions en els pacients amb càncer.

La idea de que les transfusions amb sang “vella” puguin incrementar la metàstasi del càncer és polèmica. Els efectes negatius podrien estar limitats a alguns tipus de càncer en particular, o inclús a circumstancies especials. Per això mateix, es recomana més investigació al respecte.

Si el que suggereixen els resultats de l’estudi de Ben-Eliyahu es demostrat com a cert en estudis en humans, això representaria un notable impacte sobre els sistemes de salut pública. Habitualment, els bancs de sang, de bastants països s’enfronten a la carència de reserves de vital líquid, i un ús preferent i més elevat de sang faria més difícil encara assegurar-se de la disponibilitat d’aquesta.

Icíar Larrainzar

2 comentarios

Icíar Larrainzar -

http://www.scitech-news.com/ssn/index.php?option=com_content&view=article&id=847:replacing-old-blood-with-new-increases-the-odds-for-survival&catid=45:medicine&Itemid=65

L'enllaç era aquest.

Icíar Larrainzar -

En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre aquest tema