Blogia
colorblau

Un pacient torna a veure gràcies a l'ull biònic

Un pacient torna a veure gràcies a l'ull biònic

En un hospital de Londres es va realitzar la primera operació per a implantar un ull biònic, denominat Argus II, aquesta operació es va realitzar a un ancià de 73 anys, el pacient assenyala increïbles millores i assegura que li canvia la vida, això sens dubte és una bona notícia per a les persones indigents, existeixen diferents productes que beneficien a discapacitats, però els indigents estaven quedant de costat, però això ja no sera així, ja que podran tractar-se amb aquest nou descobriment de la ciència.

Potser no es visualitzin imatges però la tècnica serà de gran ajuda per als beneficiats, conté una càmera i un processador de video afegit en unes ulleres, aquests capturen imatges i les envien a un rebedor ocular extern, de la ultima fase es connecta un cable que s'estén cap a uns elèctrodes col·locats en la retina, per a després transmetre els senyals, aquests elèctrodes envien el senyal a través del nervi òptic cap al cervell, per a després crear patrons de llum i foscor, que després són representades pel pacient, no són imatges però amb el temps l'indigent tindrà la missió d'interpretar-les i acostumar-se al seu ús.

El procés d'interpretació és realment una difícil tasca, hi ha de tenir la paciència suficient i la perseverança, després vindran els fruits.

Més informació: http://padrebiologico.blogspot.com/2009/03/exitoso-implante-de-ojo-bionico.html

Jordi Moré

0 comentarios