Blogia
colorblau

La Fundació Puigvert, primera al món en transplantar un ronyó per via laparoscòpica.

La Fundació Puigverd ha realitzat per primera vegada al món un transplant de ronyó per via laparoscòpica. L’operació ha consistit en la implantació del ronyó a través d’una petita incisió abdominal, estalvant-se una incisió més agresiva. La pacient que presentava una Insuficiència Renal Crònica en fase de pre-diàlisis, va ser donada d’alta amb un funacionament normal de ronyó al cap de 14 dies.

Segons la Fundació Puigverd, la principal aventatge de la implantació amb tècnica laparoscòpica és que es minimitza el  traumatisme quirúrgic a nivell de paret abdominal, disminuint així, el risc de complicacions de la ferida quirúrgica. És necessari tenir en compte que el malalt amb Insuficiència Renal Crònica respon pitjor a les agressions quirúrgiques, sobretot a les de paret abdominal ja que els immunosupressors (necessaris pel transplantament per evitar el rebuig de l’òrgan), són més potents però afecten directament a la cicatrització, augmentant així el risc de complicació de les ferides quirúrgiques. D’aquesta manera, amb la laparoscòpia, al fer-se la incisió molt menor que la cirurgia oberta, es disminueix molt aquest risc. També cal saber, que amb aquest tipus d’in tervencions, la recuperació i el dolor postoperatori disminueixen molt.

Marta Prat

 http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/146/1/La-Fundacio-Puigvert-primera-en-el-mundo-en-trasplantar-un-rinon-por-via-laparoscopica/Page1.html

0 comentarios