Blogia
colorblau

Ales de papallones nanomètriques

Ales de papallones nanomètriques

 

Un equip d’investigadors de la Universitat Estatal de Pensilvania dels Estats Units, i de la Universitat Autònoma de Madrid, ha desevolupat una tècnica per replicar estructures biològiques, com les ales de les papallones, a escala nanomètrica. El biomaterial resultant es podria utilitzar per fabricar estructures òpticament actives, com els difusors òptics dels planells solars.

 Els colors dels insectes i la seva capacitat per ser iridiscents, o semblar metàlics, venen determinats per unes petites estructures fotòniques de temany nanomètric: 1 nanòmetre= 10,9m. Que es troben en la seva cutícula.Els científics, s’han fixat amb aquestes bioestructures per desarrollar uns dispositius amb propietats llumíniquesque acaben de presentar en la revista Bioinspiration & Biomimetics.

Els investigadors han fabricat rèpliques independrents de biomodels laminars i fràgils, és a dir, copies de les nanoestructures de les ales de les papallones.L’aparença d’aquests apèndics solen dependre més de l’estructura nanomètrica que dels pigments de les ales.

Maria Hellín

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Crean-alas-de-mariposa-nanometricas

 

0 comentarios