Blogia
colorblau

Neutralitzen el desenvolupament de l'hepatitis C i els efectes secundaris associats a la teràpia actual

Neutralitzen el desenvolupament de l'hepatitis C i els efectes secundaris associats a la teràpia actual

El virus de d’hepatitis C afecta a milions de persones en tot el món i el tractament més habitual és una combinació de dos fàrmacs, ribavirina i interferó, tractament que té importants efectes secundaris com anèmia, neutropènia, trombocitopènia, alteracions psiquiàtriques, insomni, alopècia, anorèxia, al·lèrgies, etc.

Un equip d’investigadors de la Universitat d’Alacant, ha desenvolupat i patentat un procediment per a l’obtenció de molècules inhibidores del virus de d’hepatitis C, amb un nou procediment d’obtenció, molt més ràpid, que neutralitza la resistència del virus sense els efectes secundaris de les teràpies actuals.

Es tracta per tant d’un alt valor afegit per als laboratoris que actualment estan investigant i desenvolupant compostos per al tractament de d’hepatitis C ja que els ajudaria a obtenir un compost que doni millors resultats d’eficàcia enfront d’altres productes inhibidors que estiguin en desenvolupament.

Aquesta invenció, és fruit de la investigació portada a terme pels investigadors pertanyents al grup d’investigació de Processos Catalítics en Síntesi Orgànica de la Universitat d’Alacant.

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Neutralizan-el-desarrollo-de-la-hepatitis-C-y-los-efectos-secundarios-asociados-a-la-terapia-actual

Rocio Carrasco

 

 

 

0 comentarios