Blogia
colorblau

Viure a l'entorn de les instal.lacions nuclears no augmenta el risc de càncer:

Viure a l'entorn de les instal.lacions nuclears no augmenta el risc de càncer:

Les persones que viuen a prop de les instal lacions nuclears espanyoles han rebut una radiació estimada que està molt per sota dels nivells que podrien afectar la salut, i tampoc s’ha detectat un augment de la mortalitat per càncer associada al funcionament d’aquestes instal.lacions . Aquestes són les conclusions d’un estudi epidemiològic presentat el dia 31 de maig a Madrid pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i l’Institut de Salut Carles III (ISCIII).

Per realitzar l’informe s’ha analitzat la mortalitat per 17 tipus de càncer en tots els municipis (uns 500) situats en un radi de 30 quilòmetres a la rodona de cada instal lació, en concret a prop de 8 milions de persones per any des de 1975 fins 2003. Per als càncers estudiats s’ha considerat un període de deu anys com el mínim necessari que ha de transcórrer des que es rep una exposició a radiació fins que es desenvolupa la malaltia, excepte per a les leucèmies, que es preveu un any. Les dosis acumulades estimades que rebrien les persones de l’entorn de les instal.lacions són molt baixes, amb un valor màxim de 350 microsievers (quan el límit establert per la reglamentació espanyola per al públic és de 1.000 microSv en un any).

L’informe és un encàrrec del Congrés dels Diputats al Govern, a qui va traslladar el 2005 la demanda social sobre el tema.

Bernat Pascual

0 comentarios