Blogia
colorblau

Possible evidència científica de que el futur es pot coneixer

Possible evidència científica de que el futur es pot coneixer

El futur es pot saber, i els fets que encara no s’han produit poden influir en el nostre comportament. Això és el que ens diu i revela un estudi recent realitzat pel psicòleg nord-americà Daryl Bem. Bem ha dedicat vuit anys a aplicar protocols de recerca establerts amb seqüència temporal invertida, fen això ha descobert que es pot influir de la mateixa manera en la consciència humana, tant des del passat com des del futur. Malgrat el controvertit de les seves troballes, la prestigiosa publicació Journal of Personality and Social Psychology publicarà un article en el qual s’explicaran detalladament els experiments realitzats. Un dels experiment era mostrar als estudiants una llista de paraules i se’ls va demanar que recordessin algunes de les paraules de la llista.Després, se’ls va dir que escrivissin paraules seleccionades aleatòriament d’aquella llista.

Sorprenentment, els estudiants van recordar millor, les paraules de la llista que havien memoritzar prèviament, aquelles paraules que després escriurien.

http://yaerahoraenlaradio.blogspot.com/2010/11/posible-evidencia-cientifica-de-que-el.html

http://www.tendencias21.net/Posible-evidencia-cientifica-de-que-el-futuro-puede-conocerse_a5105.html

ELNA BONET

1 comentario

Carlos López -

Sí realment aquet descobriment és cert, el trobo impresionant, ja que poder predir el futur és un tema que cap científic de la història a pogut demostrar.