Blogia
colorblau

Regeneració de cèl·lules ciliades

La pèrdua de l’audició és un significatiu problema de salut pública que afecta a molta gent en el món. Només a Estats Units aquesta xifra està a prop de 50 milions de persones que pateixen una perdúa auditiva també coneguda com sordesa.

La còclea és un tub enrotllat en forma de closca de cargol. Aquest tub comença essent ample, i a mida que avança cap a l’extrem es fa cada vegada més estret. La seva secció està dividida en tres canals o rampes que avancen en paral·lel: la rampa vestibular i la rampa timpànica i el canal coclear. Però sobretot conté una estructura molt important anomenada òrgan de Corti que de la mateixa manera que els tres canals, recorre l’estructura espiral de la còclea desde l’extrem més ample fins al més estret. Aquest òrgan conté unes cèl·lules molt especialitzades anomenades cèl·lules ciliades, caracteritzades per tenir uns filaments(cilis) capaços d’excitar-se amb les vibracions i convertir-les en impulsos elèctrics.

La sordesa és causada principalment per la pèrdua d’aquestes cèl·lules ciliades que són la base del sentit de la oïda i són las receptores primàries del so.

La pèrdua d’aquestes cèl·lules pot ser causada o per la exposició excessiva del soroll, l’envelliment, certes toxines o infeccions varies, també alguns antibiòtics i medicaments anticancerigens.

Tot i que els audiòfons i implants coclears poden millorar els símptomes, no existeix cap tractament per restablir l’audició, ja que les cèl·lules ciliars auditives ens els mamífers a diferencia de les aus o els peixos, no es regeneren un cop perdudes.

El equip de Albert Edge, del hospital de "Eye and ear" de Massachusstes i l´Escola de Medicina de la Universitat de Harvard a Cambridge han demostrat per primera vegada que les cèl·lules ciliars es poden regenerar en la còclea  d´un mamífer adult, millorant l’audició. Els científics han aconseguit mitjançant el us d´ un fàrmac , que estimula a cèl·lules residents perquè es converteixin en noves cèl·lules ciliars. Aquest fet té un gran potencial per futures aplicacions terapèutiques que algun dia poden tornar al sentit auditiu a persones que l’han perdut.

 

 

 Tres filas externas de cèl·lules ciliars i una fila interior, en una còclea normal. Imatge: Albert Edge/ Hospital de Eye and Ear de Massachusetts)

 

Links:

http://noticiasdelaciencia.com

http://www.cochlea.org/es/y-para-el-futuro.html

 

Claudia Moncalvo

 

0 comentarios