Blogia
colorblau

Ideat un nou mètode per separar molècules especulars sobre grafit

Una investigació amb la col·laboració del CSIC ha desenvolupat un mètode per separar molècules especulars, és a dir, molècules amb la mateixa estructura però invertida, com si es tractés d'un mirall. El treball obre el camí per al disseny de materials amb una utilitat química específica que poden ser d'utilitat per a certs sectors, com la indústria farmacèutica.

Los isómeros ópticos, son una clase deestereoisómeros tales que en la pareja de compuestos uno es imagen especular del otro y no son superponibles. / Wikipedia

La separació de dos enantiòmers és important per al desenvolupament de fàrmacs, ja que, en moltes ocasions, tot i que tots dos tenen idèntiques la majoria de les seves propietats, només un d'ells té l'activitat biològica desitjada i resulta útil.

El nou mètode consisteix a separar els enantiòmers mitjançant l'adsorció, de forma selectiva, d'un d'ells sobre la superfície del grafit que prèviament ha estat coberta d'una capa d'un compost químic amb una molècula.

 "Aquesta molècula està dissenyada per atreure un dels enantiòmers, però no l'altre. És capaç de reconèixer enantiòmers diferents ", explica l'investigador del CSIC David Amabilino, que treballa a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona.

Mitjançant un microscopi d'efecte túnel, capaç de prendre imatges a nivell atòmic, els investigadors, han estudiat de forma experimental les capes que es van formar en el grafit. També van emprar simulacions computacionals per predir què passaria a nivell molecular.

Dissenyar molècules que es comportin d'una determinada manera sobre una superfície pot portar al desenvolupament de materials amb una utilitat química específica, en aquest cas, la separació de molècules quirals, en què multitud de productes químics i farmacèutics estan basats.

Albert Garcia,

Maig 2013

http://www.agenciasinc.es/Tecnologias/Ingenieria-y-tecnologia-quimicas


0 comentarios