Blogia
colorblau

Desenvolupament d’un procés per reproduir tomàquets sense fecundació

Desenvolupament d’un procés per reproduir tomàquets sense fecundació

Fa uns mesos investigador del Consell Superior d’Investigacións Científiques (CSIC) amb la participació del Centre de Recerca en Agrigenòmica, van desenvolupar un procediment per generar tomàquets sense fer cap fecundació.

El desenvolupament de l’ovari en un fruit depèn de la pol·linització i fecundació d’aquest mateix, i es pot veure compromès per condicions ambientals adverses. Hormones com les gibberel·lines i les auxines són molt importants en el creixement adequat de l’ovari un cop pol·linitzat.

En la major part de les espècies de plantes, el pas de flor a fruit té lloc a través de la fecundació. Tot i això, en determinades condicions hi ha la possibilitat que l’ovari d’una flor es transformi en fruit sense necessitat de fecundació en un procés conegut com partenocàrpia.

La investigadora del CSIC, Concha Gómez-Mena, diu: "mitjançant enginyeria genètica, hem generat plantes de tomàquet amb esterilitat masculina bloquejant el desenvolupament primerenc dels estams", els òrgans sexuals masculins en les plantes angiospermes. Com a conseqüència d’això, "els ovaris d’aquestes plantes es desenvolupen sense necessitat de fecundació, donant lloc a fruits partenocàrpics", sense llavors.

 "L’eliminació genètica dels teixits masculins de les flors ja l’havíem dut a terme amb anterioritat en altres espècies com el gerani, la colza i el tabac, aconseguint així exemplars estèrils. Però, al contrari del que passa amb aquestes espècies, les plantes de tomàquet modificades desenvolupen fruits partenocàrpics amb gran eficàcia ", ha afegit l’investigador del CSIC Luis Cañas.

   El professor d’investigació del CSIC, José Pío Beltrán, ha destacat que han aconseguit crear plantes transgèniques estèrils de tomàquet a partir de la varietat comercial coneguda com ’Moneymaker’ obtenint fruits partenocàrpics "de qualitat".

   Així, ha indicat que, després de realitzar anàlisis metabòlics dels fruits obtinguts, s’ha observat "una millora en les propietats nutricionals del tomàquet" i, en concret, "un augment de carotenoides com el licopè, que tenen propietats antioxidants". Per tant, "l’eliminació genètica primerenca de les anteres en plantes de tomàquet promou la fructificació i genera fruits sense llavors i de qualitat", ha conclòs Beltrán.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-desarrollan-procedimiento-producir-tomates-fecundacion-20130510105342.html

Clàudia Aymerich

0 comentarios