Blogia
colorblau

Identificada la proteïna que conecta l’estrès amb la depressió

Identificada la proteïna que conecta l’estrès amb la depressió

Una nova investigació publicada a la revista PNAS ha identificat una proteïna que forma part d´aquest procés.

Se sap que el estrès crònic pot arribar a produir depressió tot i que els mecanismes que regulen aquesta relació no estan del tot clars.

Quan ens trobem en situacions d´estrès, el nostre organisme produeix moltes quantitats de cortisol. El cortisol és una hormona que a petites dosis té efectes positius però també pot actuar de manera negativa en el nostre cervell quan el estrès es converteix en un estrès crònic.

Una de les conseqüències d´aquest efecte negatiu és l´activació dels receptors dels glucorticoides, que provoquen la disminució en la producció de neurones en el hipocamp , un efecte que s´ha observat en pacients que pateixen depressió. La nova investigació realitzada per científics del “King College de Londres ha revelat la funció de la proteïna SGK1 com a “mediadora d´aquests processos. Aquesta molècula manté actius els receptors dels glucorticoides i a més a més disminueix la formació de noves cèl·lules en una regió del hipocamp que es relaciona amb la regulació del estat d´ànim.

Per una altre banda els resultats també revelen que al bloquejar aquesta proteïna els efectes del estrès sobre la producció de neurones disminueix, per tant s´obre una nova via per desenvolupar tractaments antidepressius. Ja que la reducció en la neurogènesis es una part del procés que condueix a la depressió.

Els fàrmacs que s´han dissenyat per reduir els nivells d´aquesta proteïna  SGK1 en pacients deprimits podria ser per tan una bona estratègia per els futurs tractaments antidepressius. 

http://www.abc.es/ciencia/20130507/abci-encuentran-proteina-clave-para-201305061752.html

Claudia Moncalvo

0 comentarios