Blogia
colorblau

La marihuana podria ajudar a reduir la mida dels tumors

La marihuana podria ajudar a reduir la mida dels tumors Un recent estudi dut a terme per cientìfics britànics, assegura que la marihuana te propietats que fan que es disminueixi la mida dels tumors.
Aquest estudi du amb si una gran contriversia, que és l'utilització i la visió que te bona part de la població sobre aquesta planta cannabis sativa, a les malalties tumorals.
Fins ara la planta s'havia estat receptant a malalts terminals o amb un grau de dolor molt alt per paliar aquest mateix efecte, és a dir el cannabis com a metòde relaxant, ja que és ven sabut per tothom els principals efectes que dona el consum d'aquesta planta. Aquests científics el que han detectat ha estat que als pacients que receptaven marihuana com a eina relaxant, no només han aconsseguit aixó, sinó que a més a més han aconsseguit disminuir la mida proporcional de la seva massa tumoral. Aixo és degut a que el THC, que és el principal psicoactiu continent al cannabis sativa, aquests psicoactiu no només és el encarregat de que quan una persona consumeixi cannabis el relaxi, sinó que també és el que redueix la massa tumoral d'un cos.
Ja hi havien estudis sobre aquest tema, que afirmaven que la marihuana era bon aliat en la lluita contra el càncer, pero ningú sabia el perquè ni hi havien proves que certificassin aquest fet, cosa que feia que no és dingues per vàlid i per tant que no es poguessin fabricar tractaments amb ell. Aquest estudi ho canvïa tot, ja el que ha fet ha estat descobrir i trovar un perquè la marihuana ajuda als malalts de cancer.
Per comprobar les propietats moleculas sobre del cannabis sativa sobre els tumors, científics britanics han agafat una serie de ratolins, modificats geneticaments amb cèl.lules tumorals humanes, als animals s'els va ingectar una dossis concentrada de THC, i tot seguit es va buscar detectar exactament quins eren els receptors responsables dels efectes anti tumorals de la marihuana. Després de fer l'experiment i analitzar els resultats es va arrivar a la concl.lusió que els dos receptors responsables de la disminució del tumor eren CB2 y GPR55.
Aquest descobriment resulta un avenç molt important a la medicina mundial, ja que hi ha peu a crear nous medicaments de tractament contra el càncer, que put ser algun dia substitueixin als actuals, que són tan agresius i invasius per al nostre cos.
El próxim pas a investigar per poder dur a terma l'investigació en medicaments és com extreura el THC del la planta del cannabis sariva, ja que així es separaria el principi actiu dels efectes psicoactius que produeix la marihuana, com podrien ser aquesta sensació de relaxació.


Pol Rubio Gómez

http://curiosidades.batanga.com/6434/la-marihuana-podria-ayudar-a-reducir-el-tamano-de-los-tumores
http://www.20minutos.es/noticia/2244971/0/investigacion/marihuana/cancer/
https://www.dinafem.org/es/blog/marihuana-cura-cancer/

0 comentarios