Blogia
colorblau

La intel·ligència humana.

La intel·ligència humana. He escollit un article de l’apartat de ciència del diari ARA titulat "Serem cada cop més intel·ligents?". L’escrit tracta de diferents aspectes de la intel·ligència, com si la mida importa, l’energia que necessita el cervell per funcionar, ... Finalment, l’escrit planteja una pregunta: els éssers humans tenim un límit d’intel·ligència o seguirà augmentant i augmentant a mesura que passi el temps?

La intel·ligència és un dels aspectes que es valoren més en els éssers humans, i en l’article s’assegura que el tamany del cervell ha anat augmentant amb el pas dels anys i les generacions. No obstant, deixa en dubte l’evolució que aquest tindrà en els nostres descendents, atès que això dependrà de mutacions atzaroses imprevisibles i de l’acció de la selecció natural, fruit de cada situació ambiental concreta.

En aquest apartat, observarem si la mida del cervell influeix en la intel·ligència de l’ésser. Gràcies als estudis del premi Nobel de medicina i fisiologia Santiago Ramón y Cajal, que va dedicar bona part de la seva recerca científica a estudiar el sistema nerviós dels animals, concretament l’organització i les connexions entre les cèl·lules que el formen, les neurones, podem afirmar que la mida SÍ influeix en la capacitat d’intel·ligència. Podem dir que aquests dos conceptes van lligats de la mà, ja que un cos gran necessita un cervell també gran, de manera que en els mamífers la mida del cervell es correlaciona gairebé perfectament amb la corporal. Per altra banda, hi ha algunes excepcions de la teoria que ens indiquen que un cop satisfetes les necessitats bàsiques de control de les funcions vitals, aquesta quantitat sobrant de cervell s’utilitza per augmentar les capacitats intel·lectuals.

Respecte a l’energia que consumeix el cervell, ens comença dient que és una quantitat "extraordinària". Explica que la major part de la despesa energètica del cervell és causada per les neurones, cèl·lules encarregades de transmetre informació. Ho fan a través dels seus àxons, que és la prolongació de la cèl·lula. Són aquest últims els encarregats de creuar grans distàncies dins el cervell, provocant una gran despesa energètica. Les neurones, segons explica l’article, estan agrupades en mòduls funcionals per donar una velocitat de resposta més elevada. Afirma que si no fós així, el nostre cervell es convertiria en inoperatiu.

Podríem assegurar que la intel·ligència humana individual està en un punt molt pròxim al seu límit evolutiu.


http://www.ara.cat/premium/societat/Serem-cop-mes-intelligents_0_634736539.htmlLluís Bou Morera.

0 comentarios