Blogia
colorblau

-Tecnologia industrial, Energia mareomotriu:

-Tecnologia industrial, Energia mareomotriu:

-Introducció:

Tot i anomenar “Terra” al nostre planeta, el 75% és aigua. Les marees estan causades per el joc d’atraccions gravitacionals entre la Terra, la Lluna i el Sol, metres que les onades estan formades per el vent. Tota aquesta energia pot ser aprofitada i per tal de fer-ho podem utilitzar molts sistemes diferents. Tots aquests sistemes es troben en evolució tecnològica per tal d’aprofitar aquesta energia renovable.

-Cas espanyol:

En el cas espanyol podem parlar de la central de Cantabrià, “Santoña”, que dia a dia està estudiant l’energia mareomotriu amb l’ajuda de 2,66 milions de e. Les seves instal·lacions ocupen aproximadament una area del mar que esta situada a 1 km de la costa. Aquest esta format per 10 rets de 10 boies distribuïdes en 2000m2 i proporciona una electricitat al dia per 1500 famílies.

-Funcionament:

La producció d’energia marina, té diferents sistemes d’aprofitament, com són: “les columnes d’aigua oscil·lant”, “els pelamis” i “el powerbuoy”. Tots aquests sistemes es basen en el mateix, però el més utilitzat a la zona de Cantabrià, és el powrbouy. Aquest sistema es basa en la producció d’energia provocada per la força oscil·lant vertical produïda per les onades, amb unes boies, que activen unes bombes hidràuliques. Aquestes amb l’ajuda de un generador crea energia elèctrica que és transmesa a la xarxa gràcies a un cable submarí i va a parar a les vivendes.

-Conclusió:

En definitiva, la qüestió és que la producció d’energia és i serà un del grans problemes del segle XXI. El estudi i producció de noves tecnologies de producció elèctrica, és el més important en aquests temps. La construcció de noves centrals d’energia alternativa, com la de Santoña, és un pas més que ens portarà a un món més estable i net.

Podeu trobar més informació a:

 http://renovables.wordpress.com/2007/09/20/santona-boya-para-generar-electricidad-a-partir-de-las-olas/

http://energelia.com/otras-fuentes/planta-de-energia-de-las-olas-en-santona.html

Josep Codianchs Nadal

Josep Cdinachs Nadal

0 comentarios