Blogia
colorblau

Capturen microorganismes que eviten una major emissió de metà a l’atmosfera.

Capturen microorganismes que eviten una major emissió de metà a l’atmosfera.

Els microorganismes que oxiden el metà de forma anaeròbica són un important component del cicle global del carboni. El metà constantment s’ escapa de grans jaciments d’ hidrats de metà que es troben al fons oceànic, però un 80% d’aquest és consumit immediatament per aquests microorganismes.La importància que té aquesta oxidació anaeròbica pel clima terrestre és coneguda des del 1999, i diversos equips internacionals de científics han estat intentant aïllar, per analitzar-los, exemplars dels microorganismes responsables, amb poc èxit fins el moment
En aquest nou intent, els investigadors desenvoluparen una nova tècnica molecular que els va permetre separar aquests microorganismes del seu medi, i a continuació van seqüenciar el seu genoma. Les troballes van ser molt interessants. A més a més d’ identificar tots els gens responsables de l’ oxidació anaeròbica del metà, van ser descobertes noves bactèries associades a aquest conjunt de microorganismes que s’ alimenten junts.

Els microorganismes, encara que a simple vista ens resultin invisibles, són una multitud en el nostre planeta. Hi ha 100 milions de vegades més cèl·lules microbianes que estrelles en la porció visible de l’ univers, i representen més del 90% de la biomassa de la Terra.  Encara així, la comunitat científica sap poc sobre les activitats de moltes bactèries. No es només el seu petit tamany el que les fa tan difícils d’ estudiar. La majoria dels microorganismes no poden ser cultivats en el laboratori, això fa que no permeti el seu estudi. Però el desenvolupament recent de noves tècniques moleculars permet ara estudiar-los en el propi medi natural on viuen. Això conduirà a una espectacular explosió de coneixements.

Judit Casas

1 comentario

Judit Casas -

Aquí podeu trobar més informació