Blogia
colorblau

Dispositiu d’encapsulat òptic

Dispositiu d’encapsulat òptic
Aquest dispositiu d’encapsulat òptic, patentat per la UPV, és més barat, robust i senzill que els sensors que existeixen actualment en el mercat i incorpora la més avançada tecnologia òptica.
El desenvolupament del nou sensor va estar coordinat pels investigadors Salvador Salis (iTEAM) i Pedro Antonio Calderón (ICITECH). Segons apunta Salvador Salis, aquests sensors oferixen una informació determinant sobre la salut de l’estructura de l’edifici, avisant quan comença a deteriorar-se la seva estructura, pel que resulten una eina de prevenció de gran valor, incideix. Inserits en les parets, bigues o qualsevol punt feble d’un edifici, aquests dispositius registren tota la informació sobre el seu estat de conservació i resistència, permetent conèixer d’aquesta manera la tensió que suporta, o el que és el mateix, saber si la seva estructura s’està sobrecarregant molt i delimitar on s’està produint aquesta sobrecàrrega. Així mateix, amb aquests dispositius s’ha demostrat, juntament amb el grup d’investigació del AIDICO, que és possible amidar també el pH dels materials constructius. Un canvi de pH en el formigó indica si el material s’està corroint, el que provoca que la seva deterioració vagi a més. Per tant, aquests dispositius ens ajudaran a actuar amb major celeritat per a garantir la seguretat de l’edifici, apunta Salvador Salis.
L’investigador del iTEAM destaca a més que la fibra òptica permet un monitoratge continuat fins i tot en segons dels uns i els altres paràmetres, i per tant un major control sobre l’edifici. Una altra de les aplicacions possibles d’aquests sensors de fibra òptica seria per a predir un possible col·lapse i ensulsiada d’un pont. Es tracta d’una estructura que, en un moment donat, i podent estar provocat per múltiples causes, pot deteriorar-se i fins i tot anar-se al sòl. Així, per exemple, en les riuades de fa dos anys, els sensors fotónicos podrien haver ajudat a predir aquest risc en el pont, assegura Salis. Finalment, l’investigador del iTEAM apunta altre camp d’aplicació: el sector espacial i aeronàutic. Es pot col·locar en el fuselaje del satèl·lit, o en els avions, per a saber si dita fuselaje s’està esquerdant. Aquests sensors poden amidar la tensió i, si detecta alguna anomalia o risc, avisar-nos d’això, explica el professor Salvador Salis.

Matias Muelas Rey

http://www.plataformasinc.es/

0 comentarios