Blogia
colorblau

La contaminació afecta negativament en el desenvolupament pulmonar

La contaminació afecta negativament en el desenvolupament  pulmonar

S’ha comprovat que els nens que viuen en una zona amb alts nivells de contaminació atmosfèrica, tenen 5 vegades més possiblitats de patir una reducció de la funció pulmonar en un 80%.

Amb aquest estudi podem observar la relació entre les emisions dels agents contaminants, generalment combustibles fòssils, amb la seva repercussió en el desenvolupament dels pulmons dels nois i noies entre 10 i 18 anys.

Per a fer l’estudi, van seleccionar 1759 nois i noies adolescents de les 12 comunitats més contaminades de California. Els hi van fer una sèrie de proves durant 8 anys per veure l’efecte dels compostos com l’òxid de nitrògen, vapor àcid, carboni elemental i partícules en suspensió.  

Per acabar vull remarcar les causes negatives d’un grau elevat de contaminació, que causen les enfermetats cardíaques i respiratòries, com irritar els alvèols i retardar el desenvolupament pulmonar. La meva reflexió és que la contaminació ens està afectant greument en les nostres vides, i hem de començar a posar-hi remei perquè no segueixin creixent aquestes enfermetats.

Per més info:  The National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
                               http://www.niehs.nih.gov

Berta Ruiz Ventura

0 comentarios