Blogia
colorblau

Tots a jugar al tetris!

Tots a jugar al tetris!

 

Una serie d’escàners cerebrals humans demostren que jugar al jugar al tetris, la nostre escorça cerebral es fa més gruixuda i incrementa l’eficàcia del cervell. Ho han descobert els equips científics de la Mind Research Network, amb la seu a Albuquerque, Nou Mèxic. Aquesta organització está formada per científics de diverses especialitats, ubicats en universitats, laboratoris nacionals i centres d’investigació d’arreu del món.

Aquest descubriment el van dur a terme fent el següent experiment:

Durant tres mesos, 26 adolescents van jugar al tetris durant trenta minuts al dia. Aquest videojoc requerreix una combinació d’habilitats per poder-lo dur a terme. Les noies van ser sotmeses a escàners de resonància magnètica funcional i estructural per imatges abans i després del període de pràctica del joc ja esmentat, igual que un grup de noies que no hi van jugar. Les noies que van dedicar al tetris mitja hora diària van mostrar una major eficàcia cerebral. Un resultat que concorda amb els estudis fets anteriorment.

Hauríem de jugar mitja hora diària al tetris? A casa o a l’escola? Són preguntes conflictives però amb molt de sentit, ja que si els especialistes diuen que ajuda al nostre cervell, s’hauria de dur a terme a l’escola, però no hem de deixar de pensar que el tetris es un videojoc i que no es bó per la vista concentrar-te molta estona mirant en un punt fixe.

No se sap si acabarem jugant al tetris a l’escola, el que sí es sap, es que si a casa hi juguem cada dia una estona, el nostre cervell ho notarà. Tots a jugar al tetris!

 Norma Pedemonte

0 comentarios