Blogia
colorblau

UN FACEBOOK SIMPLE ÉS POSSIBLE

UN FACEBOOK SIMPLE ÉS POSSIBLE

S’han acabat les “luchas de pandillas”, els regals, el “farmville” i totes les coses que Facebook oferia sense sentit. Ara pot tornar a la seva simplicitat del principi si l’usuari ho desitja.

Amb una portada molt més neta, només hi apareixen els fets i els missatges dels amics. A la columna de la dreta es sugereixen tres persones que podríem conèixer. Si s’entra al perfil d’un amic, el canvi es molt gran.

És curiós ja que una de les claus del èxit i popularitat de Facebook van ser les aplicacions, tot i així, moltes d’elles eren inútils i al final un no sabia quina informació del usuari era important i certa, i acabavem fen cadenes de clics. Per això s’ha optat per aquesta opció. Qui vulgui, podrá tenir el Facebook “simple” i qui no, podrà seguir tenint el Facebook amb totes les parafarnàlies que tant famós l’han fet.

Fins el passat divendres, al entrar a Facebook, apareixia en la portada l’úlim aportat per els nostres amics per ordre cronològic, ara, es pot escollir entre seguir amb aquesta opció o deixar que el propi sistema ho ordeni segons més interessant sigui per nosaltres i per els nostres gustos i accions. Live Feed es com es diu la versió en que apareixen les accions dels nostres amics en l’ordre en que les van fer i News Feed aquesta nova manera de ordenar els fets, deixant-nos portar per la intuïció del ordinador.

Això ens porta a plantejar-nos dos preguntes: deixarem en les mans d’un sistema operatiu, l’ordre de les coses que més ens interessin i les que no?                       Aquest canvi el fará gent de certa edat i els joves seguirem utilitzant el Facebook de sempre, amb els tests, enquestes i jocs absurds? La única resposta que ara pot donar-se és que el propi temps ens ho dirà.

 

Norma Pedemonte

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Facebook/lucha/vampiros/posible/elpeputec/20091025elpeputec_1/Tes

 

0 comentarios