Blogia
colorblau

Els recent nascuts ploren segons el seu idioma matern

Els recent nascuts ploren segons el seu idioma matern

Desde els seus primers dies de vida, els recent nascuts ploren en francès, anglès o espanyol, ja que el plor porta la empremta del idioma dels seus pares, segons un estudi publicat a l’edició digital de Current Biology.

El descobriment suggereix que els nou vinguts capten elements del que serà el seu idioma matern desde el ventre de la mare. Una de les autores del estudi, Kathleen Wermke remarca el fet de que no només són capaços de reproduir diferents tons quan ploren, sinó que prefereixen les pautes sonores típiques de l’ idioma que han sentit durant la seva vida fetal en el seu últim trimestre de gestació.

L’equip de Kathleen Wermke va grabar i analitzar el plor de 60 recent nascuts sans, 30 d’ells de famílies francòfones i les altre 30 de famílies germanòfones, entre 3 i 5 dies despres del seu naixement. L’anàlisi va revelar clares diferències, basades en l’ idioma matern.

En l’experiment, els nou vinguts francesos tendien a plorar en un to ascendent, mentres que els alemanys ho van fer en un to descendent, unes diferencies característiques entre els dos idiomes. Aquests resultats van demostrar l’impacte del idioma matern.

Estudis anteriors havien demostrat que els fetus humans són capaços de memoritzar sons del mon extern ja en el últim trimestre de gestació.

Tot i que es sabia que l’exposició prenatal al idioma matern influïa en la percepció dels recent nascuts, es pensava que els seus efectes sobre la pronunciació de sons serien més tard.

Els nou vinguts van preferir la veu de la seva mare, percebent el contingut emocional dels missatges que els hi enviava a través de l’entonació i senten una forta motivació d’imitar-la per atraure-la i crear lligams, segons l’estudi. La entonació de la mare és l’únic aspecte del llenguatge que son capaços d’imitar.

 

Norma Pedemonte

 

0 comentarios