Blogia
colorblau

Major creixement inicial dels cervells dels autistes

Major creixement inicial dels cervells dels autistes

 

L’investigació ha sigut realitzada per experts de les escoles de medicines de l’universitat de Carolina del Nord en Chapel Hill i l’Universitat de Duke.

No es coneixen amb certesa les causes exactes d’aquest creixement excessiu d’aproximadament el 5% del cervell, ni tampoc quin és el seu significat. L’evidència indirecta suggereix que l’increment del creixement del cervell probablement comença durant els últims mesos del primer any de vida dels nens.

Els investigadors van examinar el cervell de 51 nens autistes ( i 25 de normals per fer comparacions), a través de imaginología de resonància magnètica. Aquest és el major estudi fet actualment sobre nens de dos anys amb autisme. L’anàlisis dels volums de teixit cerebral van mostrar un increment significatiu en totes les regions, tant en el teixit format per les cèl·lules grises com en les integrades per les blanques en la escorça cerebral dels nens autistes.

Els investigaodrs van trobar que el major augment del volum apareix en el lòbul temporal, una àrea del cervell relacionada amb la parla i van arribar a la conclusió de que a aquesta edat l’increment del teixit està present per tota l’escorça cerebral.

L’estudi també constitueix el major estudi retrospectiu del que es té noticia fins el moment, sobre la circunferència del crani en l’autisme, comparant-la en 113 nens autistes i en altres 190 nens que van servir com grup de control. Les medicines van tenir lloc periòdicament desde el naixement fins els 3 anys d’edat.

Aquestes dades de la circumferència del crani suggereixen que aquell engrandiment en el seu tamany no estava present en el moment del naixement, i que al principi de l’increment del tamany craneal en els nenes autistes succeeix cap els 12 mesos. Aquests resultats , donen als investigadors raons per creure que el període de creixement excessiu del cervell en el autisme pot donar lloc entre els 12 mesos i els 2 anys d’edat.

Els científics no saben si aquest engrandiment del cervell exerceix un paper primari en l’autisme, o és un efecte secundari d’un altre procés. Alguns estudis posteriors del desenvolupament massa d’hora del cervell poden ser molt útils per entendre millor el ritme i la naturalesa d’aquest creixement excessiu.

Aproximadament, existeix el quàdruple de nens que pateixen autisme en comparació amb el número de noies afectades. El transtorn varia severament, però els pacients afronten sovint un retard mental, un pobre desenvolupament de parla i dificultat en les relacions socials.

 

 

Norma Pedemonte

 

0 comentarios