Blogia
colorblau

Els metges hauran de decidir si una menor pot avortar encara que no informi els seus pares

Els metges hauran de decidir si una menor pot avortar encara que no informi els seus pares

Les noies de 16 i 17 anys que decideixin avortar i que no en vulguin informar els seus pares o tutors pel risc de patir violència familiar hauran de convèncer el metge d’aquesta situació, ja que serà ell qui valorarà en última instància si el testimoni de la menor té prou consistència. Això és el que recull l’esborrany en què el govern central desenvolupa la nova llei de l’avortament. La ministra de Sanitat, Trinidad Jiménez, va avançar ahir que, en cas de dubte, els metges podran demanar un informe a un psicòleg o un treballador social.

L’esborrany, que serà presentat dilluns vinent al Consell Interterritorial de Salut, preveu que, en els casos en què no existeixin coaccions ni situacions de violència familiar, les noies de 16 i 17 anys que vulguin avortar –sempre abans de la setmana 14 de gestació– tindran l’obligació d’informar els pares de la seva decisió.

Per demostrar que els progenitors estan al corrent de la decisió, la menor podrà anar al centre mèdic acompanyada dels seus pares o bé presentar “una carta o prova escrita de consentiment”, acompanyada d’una còpia del DNI d’algun dels tutors, segons va explicar la ministra Jiménez. “Es tracta d’una fórmula legal utilitzada per acreditar un consentiment en qualsevol acte jurídic”, va assenyalar.

En els casos en què la menor afirmi que té por de la reacció familiar, el metge podrà autoritzar la interrupció de l’embaràs sense que els pares se n’assabentin. Segons Jiménez, “el metge ha d’avaluar les circumstàncies que la jove li planteja”, tot i que, en general, la manifestació d’aquest temor per la menor ja té per si sola “valor jurídic”, va afegir.

La nova regulació sobre la interrupció de l’embaràs obligarà a modificar la llei d’autonomia del pacient, que fixa la majoria d’edat sanitària als 16 anys, amb l’excepció de tres situacions: participació en assajos clínics, reproducció assistida i, precisament, interrupció de l’embaràs.

L’Organització Mèdica Col·legial (OMC), que representa els col·legis de metges de l’Estat, van considerar ahir que, tal com es planteja la llei, existeix el risc que es generin situacions d’“inseguretat jurídica”, ja que en casos especialment complexos l’última paraula la tindrà el metge. Per l’OMC, el paper dels metges hauria de ser el de mediadors.

L’Associació de Clíniques Acreditades per a la Interrupció de l’Embaràs (Acai) va valorar com un “pas endavant” l’esborrany, que s’hauria d’aprovar abans del 5 de juliol.

Per més informació: http://www.clinicasabortos.com/

Pau Vila

0 comentarios