Blogia
colorblau

UN ANÈL·LIT MARÍ COM A ORIGEN DEL PALLIUM

UN ANÈL·LIT MARÍ COM A ORIGEN DEL PALLIUM

El còrtex cerebral o pallium és un conjunt de teixit nerviós responsable de la percepció, la imaginació, el pensament, el judici i la decisió. D’aquesta manera podem afirmar que l’art, la literatura, la ciència i la raó són descendents d’aquesta part del nostre cervell. Aquesta estructura ha anat evolucionant a a partir de regions d’éssers menys intel·ligents que nosaltres fins aconseguir el seu màxim desenvolupament en els primats. Però quin és el seu origen? Com va ser la seva evolució? D’ón prové aqesta estructura?

Es sabia ja des de feia temps que el nostre còrtex cerebral mantenia, des de el punt de vista evolutiu, una relació bastant directe amb altres vertebrats i fins i tot amb alguns exemple concret d’invertebrats, com és el cas de l’anfiox. Tot i això, no podíem contestar a preguntes que es remuntessin més enllà en  el temps, a un passat molt més llunyà, ja que les estructures dels vertebrats i invertebrats eren completament diferents morfològicament parlant. Però, gràcies a uns experiments i proves recents realitzades per un grup de científics del Laboratori Europeu de Biologia Molecular en Heideberg ( Alemanya), actualment, s’ha pogut demostrar que vertebrats i invertebrats tenim un antepassat comú, datat fa uns 600 croms: l’anèl·lit marí Platynereis dumerilii.

Les conclusions a les que s’han pogut arribar desprès de analitzar els resultat són dues. Primerament, que el còrtex cerebral és molt més antic del que es sabia fins aleshores, fins i tot, molt més antic que els animals pluricel·lulars. La segona conclusió, és que el pallium va aparèixer per sorpresa, a causa de l’adaptació i evolució de la vida primitiva dels oceans.

Aquestes conclusions s’han arribat gràcies a un mètode nou, dissenyat per observar amb profunditat les regions cerebrals del Platynereis dumerilii responsables de processar la informació olfactòria. D’aquesta manera  s’han pogut determinar els orígens evolutius del nostre cervell comparant les molècules de les estructures dels anèl·lits i la informació que tenim sobre el còrtex dels vertebrats .

Podem afirmar, per concloure, que l’origen del còrtex cerebral foren un conjunt de cèl·lules que van aprendre a  processar la informació sobre l’olfacte i a controlar la locomoció.

Carla Turró

( Adjunto un vídeo que explica les funcions dels còrtex cerebral)

0 comentarios