Blogia
colorblau

Aconsegueixen moure objectes amb la llum

Aconsegueixen moure objectes amb la llum

Durant més de 40 anys els científics han utilitzat la pressió que exerceix sobre qualsevol superfície exposada a la radiació electromagnètica, per a manipular petits objectes en l'espai.

Però fins ara els moviments aconseguit eren de cents de micròmetres, i especialment en líquids.

Segons la revista Physorg, un equip d'investigadors han desenvolupat una tècnica per a desplaçar partícules en l'aire a distàncies mètriques.

 Aquest avenç s'ha aconseguit degut a l'atrapament de petites partícules amb la presió fotònica o amb una pinça òptica(instrument que emet raijos làser per a crear una força atractiva o repulsiva, que permet sostenir i moure objectes microscopics.

Degut a aquests canvis els científics van aconseguir desplaçar objectes de 100 micròmetres per un espai de 1.5m.

El moviment de les partícules és degut a que quan són calentades amb la llum de manera no uniforme, les mol·lècules d'aire o gas que les envolten reboten contra la seva superfície d'aquestes, creant una força que les impulsa de l'espai de major iluminació al iluminació més baixa.

La manipulació de partícules a travès de grans distàncies permetria el transport de contenidors de substàncies perilloses o sensibles, com els virus, cèl·lules vives o gasos.

http://www.tendencias21.net/Consiguen-mover-objetos-a-distancias-metricas-utilizando-solo-la-luz_a4908.html

2 comentarios

Paula Sánchez -

Guillem opinu igual que tú. Estic al·lucinant, és impressionant.

Guillem Arlàndez -

molt bè Adrià, em sembla molt interessant aquesta publicació, feia dies que no podia dormir rumiant sobre aquest tema, grac8ies per tornar la normalitat als meus ultims dies que han estat molt atrafegats.