Blogia
colorblau

El Plaer de la Música

El Plaer de la Música

S’ha descobert que al escoltar música que ens agrada alliberem dopamina, un neurotransmissor que és més apreciable en altres coses com seria el menjar, les drogues i el sexe. Aquest fet ha estat estudiat per uns experts del Institut i Hospital Neurològic de Montreal, en l’ universitat de McGill.

Es sap que la dopamina fa una funció fonamental en l’establiment i el manteniment de conductes que són biològicament necessàries.

El que va fer aquest equip d’investigació va ser mesurar la quantitat de dopamina que s’alliberava quan s’escoltava música, també van estudiar els canvis que es produïen en la pell, la freqüència cardíaca, la respiració i la temperatura analitzant els resultats en relació  al nivell de plaer produït per la música. Van observar que la alliberació de dopamina és major quan és una música que ens es plaentera que quan és una música neutral, i també que els nivells de alliberació d’aquest neurotransmissor estan relacionats amb el grau de excitació emocional i de plaer.

Els resultats van proporcionar probes neuroquímiques demostrant que en les respostes emocionals intenses davant la música hi intervé una part  antiga del cervell, la del circuit de recompensa tal i com senyala el Dr. Robert Zatorre: "Hasta donde sabemos, ésta es la primera demostración de que una recompensa tan abstracta como la música puede llevar a la liberación de dopamina. Las recompensas abstractas son en gran parte de naturaleza cognitiva, y este estudio allana el camino para el trabajo futuro de examinar recompensas no tangibles que los seres humanos consideramos gratificantes por razones complejas".

 

Rosa Porredon

0 comentarios