Blogia
colorblau

NOUS DESCOBRIMENTS EN EL TRACTAMENT DE MALALTIES

NOUS DESCOBRIMENTS EN EL TRACTAMENT DE MALALTIES

Científics japonesos i americans han descobert com “silenciar” gens.  Mitjançant un procés biològic revolucionant per tal de inutilitzar una sèrie de gens que desenvolupen un procés clau i determinant en el desenvolupament de certes malalties.

Tot aquests procés ha estat desenvolupat i basat en l’estudi de l’epigenètica. Com ja se sap, l’ADN és  una espècie de model o el que proporciona la informació per a produir totes les proteïnes. Però hi ha un altre tipus d’informació que s’anomena epigenètica, que dona directrius sobre quan i com s’ha d’utilitzar aquesta informació (ADN). El que han aconseguit aquest grup de científics és descobrir com funciona aquesta informació a nivell biològic.

 Fins ara, l’enginyeria epigenètica ha estat un camp poc estudiat i en els que s’hi ha realitzat poques investigacions però de mica en mica aquesta va guanyant importància i es creu que en un futur permetrà una millor comprensió de les malalties, preveure millor el seu desenvolupament i millorar els seus tractaments. La seva aplicació que es preveu més important seria de cara a la investigació per els tractaments del càncer.

 

ARNAU LLABRÉS

 

0 comentarios