Blogia
colorblau

Els joves que beuen alcohol passen més temps a l’Internet

Els joves que beuen alcohol passen més temps a l’Internet

Estudis realitzats recentment alerten de l’influència negativa de la Red en els hàbits dels adolescents. Investigacions del Weill Cornell Medical Collegue de Nova York han realitzat un estudi que manifesta que hi ha una relació entre el consum d’alchol en joves d’entre 13 i 17 anys i el temps que aquests dediquen a l’internet.

L’investigació ha estat dirigida per la doctora Jennifer Epstein (mitjançant enquestes anònimes a joves per via online). Els adolescents que van afirmar beure alchol dediquen més hores a estar davant dels ordinadors que els que no consumeixen substàncies alchòliques.  A més a més la major part del temps que estan amb l’ordinador és per finalitats lúdiques. L’edat promitja dels enquestats és de 16 anys, i el 63% d’aquests són dones.

Cada cop el contacte dels joves amb l’alchol es produeix més d’hora, entre els 12 o els 13 anys actualmente. Això és degut a la falta de comunicación que hi ha a les cases amb la familia, la escassa supervisió paterna i les continues baralles entre els membres. En part això pot ser degut a un ús excessiu de l’ordinador, per tant, es recomana l’utilització dels joves de l’ordinador d’una manera controlada, ja que sinó pot resultar una Font de problemes, i acabar significant l’augment del consum d’alchol entre d’altres problemes.

ADRIÀ LLORET

0 comentarios