Blogia
colorblau

La radiació gamma i les explosions de rajos gamma

La radiació gamma i les explosions de rajos gamma

La radiació gamma és un tipus de radiació electromagnètica, per tant, comparteix propietats de les ones o els fotons depenent de la situació. Els rajos gamma són produïts per elements radioactius o processos subatòmics com l'aniquilació d'un positró-electró. Al posseir quantitats d'energia enormes, els rajos gamma constitueixen un tipus de radiació ionitzant que pot penetrar fins al nucli de les cèl·lules i malmetre-les.

Les explosions de rajos gamma tenen moltíssima energia, emeten la llum equivalent a un trilió de Sols, es produeix (segons la última i més creguda teoria) en el procés que transforma una estrella 10 vegades més gran que el Sol en un forat negre. Segons aquesta teoria, al convertir-se en forat negre, tota la massa de l'estrella és absorbida en un punt, però hi ha una part de la massa que s'hi resisteix. El resultat és un disc de matèria que gira al voltant del forat negre i dos rajos gamma que surten disparats de cada pol. Ho podríem comparar amb comprimir una taronja, al principi la pell s'oposaria a la contracció, però un cop la pell s'ha trencat, el líquid de dintre surt disparat.

En el cas en que un d'aquests raig gamma arribi a la Terra, encara que l'explosió es produeixi a mil d'anys llum del planeta, seria com l'explosió d'una bomba nuclear de 100 mill megatons. Seria el mateix que tenir 500 Sols enlloc de un i tenir-los a tots apuntant els rajos en un mateix punt. El resultat seria la destrucció de la capa d'ozó, un hivern nuclear, l'extinció de moltes espècies i la contaminació de tot el planeta. Tot i això, la probabilitat de que això passi és d'un 1%.

Guillem Arlàndez

0 comentarios