Blogia
colorblau

La NASA torna a fracassar

La NASA torna a fracassar

L’espai ofereix una oportunitat única per mesurar els paràmetres relativistes de la gravetat i estudiar les predicciosn de la teoria d’Einstein ( com les ones gravitatòries). Conèixer aquests paràmetres amb gran precisió és molt important perquè la gravetat és una teoria clàssica i qualsevol desviació, per petita que sigui, pot ser una guia per al desenvolupament d’una futura teoria quàntica de la gravetat.

Així doncs, els intents de la NASA per desxifrar els misteries relativistes a l’espai han estat un fracàs. Les operacions que ha portat a terme la NASA, a part de fracassar, han estat molt cares. Un bon exemple seria el llançament del satèl·lit Gravity Probe B (GP-B), que va costar 750 milions de dòlars i només a confirmat el que ja se sabia.

Les operacions de la NASA també han tingut un marge d’error molt elevat als experiments realitzats anteriorment, aquest últim satèl·lit, el Gravity Probe B, un error inferior al 10%. 

La NASA ara espera poder llençar a l’espai un satèl·lit capaç de rebaixar aquest marge d’error per aconseguir grans avenços relativistes.

http://www.amazings.es/2011/05/11/la-nasa-vuelve-a-decepcionar-tras-50-anos-de-espera/

Daniel Prieto

1r Batxillerat B

0 comentarios