Blogia
colorblau

LA RECONSTRUCCIÓ D'UNA FAMÍLIA NEANDERTAL

LA RECONSTRUCCIÓ D'UNA FAMÍLIA NEANDERTAL

Els investigadors Carles Lalueza-Fox (Barcelona, 1965) de l’ Institut de Biologia Evolutiva i Antonio Rosas (Madrid, 1960), professor d’ investigació "del Consejo Superior de Investigaciones Científicas" (CSIC), presenten el dia 20 de Desembre del 2010 en la revista "Proceedings" de l’Academia Nacional de Ciències de EE.UU, la seva investigació basada en l’anàlisi genètic de dotze fòssils neandertals, devorats per altres neandertals ja fa cosa d’uns 49.000 anys, trobats a la cova de "El Sidrón", Astúries. Aquesta cova asturiana es lúnic jaciment de tot el món que ens permet reconstruir certes relacions familiars, ja que no hi ha cap altre lloc al món on haguem pogut trobar una acomulació tan gran d’ espècies que morissin al mateix temps. 

Els fòssils trobats corresponien a tres homes, tres dones, tres adolescents i tres nens. Els investigadors van analitzar el ADN mitocondrial, el qual s’hereda de la mare i no del pare. D’aquesta manera, podem deduïr els descendents materns d’una mateixa família. L’investigador Carles Lalueza-Fox va dir textualment: " El que hem descobert és que els tres homes comparteiexen el mateix ADN mitocondrial; les tres dones, en canvi, el tenen diferent." 

Desconeixem però, si els tres homes eren germans, cosins o  nebots però, el que si sabem és que entre ells estaven estretament emparentats. Per altra banda, les dones no teníen cap mena de parentiu entre elles per línia materna. Tots els nens i adolescents del grup tenen ademés el mateix ADN mitocondrial que algunes dones adultes. Per tant, confirmen que els neandertals d’ "El Sidrón" formaven part d’una mateix família. 

L’anàlisi de l’ADN mitocondrial ens indica, per exemple, que el nen de dos anys d’edat i el de cinc i un dels adolescents son fills d’una de les dones adultes. En els anàlisis genètics van interpretar que la dona, va arribar anys abans procedent d’un altre grup familiar i sigués la mare dels tres.

Segons els biòlegs evolutius, interpreten que es una estratègia conscient per evitar l’ endogàmia i enfermetats derivades de la falta de diversitat genètica, Aquesta migració de dones entre grups d’homes s’ha observat també a la majoria de societats caçadores-recol·lectores de la nostre espècie.

Carles Lalueza-Fox i Antonio Rosas, van arribar a la conclusió que les dones dels neandertals abandonaven el seu grup familiar, la seva família, quan arribaven a l’edat de reproducció. En canvi, els homes es quedaven i acollien a dones procedents d’altres grups. 

- Per a més informació: La cova de "El Sidrón", Astúries:

 http://es.wikipedia.org/wiki/El_Sidr%C3%B3n

http://www.lavanguardia.com/vanguardia-de-la-ciencia/20110130/54105783363/reconstruccion-de-una-familia-neandertal.html

- Vídeo sobre l’anàlisi dels fòssils: http://videos.lavanguardia.com/20101221/54091656315/asi-son-los-analisis-de-los-fosiles-de-el-sidron.html

Patricia Torné 


0 comentarios