Blogia
colorblau

Levitació amb l'efecte Meissner

S’ha aconseguit levitar. De moment no persones, però si certs materials.  

Aquest sorprenent experiment ens inicia en el que pot acabar sent la tecnologia de levitació dels nostres propis vehicles en el futur.

Primer vejeu aquest video, i despres us explico el perquè.

http://www.youtube.com/watch?v=VyOtIsnG71U

Curiós no ? És l’anomenat efecte Meissner. 

L’efecte Meissner, també conegut com efecte Meissner-Ochsenfeld, consisteix en la desaparició total del flux de camp magnètic a l’interior d’un material per sota de la seva temperatura crítica. Va ser descobert per Walter Meissner i Robert Ochsenfeld al 1933, mesurant la distribució de flux a l’exterior de mostres de plom i estany, refredats per sota de la seva temperatura crítica en presència d’un camp magnètic.

Meissner i Ochsenfeld van trobar que el camp magnètic s’anul·la completament a l’interior dels materials superconductors i que les línies de camp magnètic són expulsades de l’interior del cos, presenten un comportament diamagnètic perfecte. L’efecte Meissner és una de les propietats que defineixen la superconductivitat i el seu descobriment va servir per deduir que l’aparició de la superconductivitat és una transició de fase a un estat diferent.

En la meva opinió, es podria crear algun vehicle que li dones una empenta inicial i aniria fent camí, d’aquesta forma seria més eològic. El problema, però, seria mantenir els rails a baixes temperatures constantment.

Fonts: http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/efecto-meissner-levitacion-cuantica.html   http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Meissner

Link del video en cas d’error: http://www.youtube.com/watch?v=VyOtIsnG71U

Eduard Esteller


0 comentarios