Blogia
colorblau

Que és una central solar?

Que és una central solar?

 

•L’energia solar és l’energia que prové del sol en ones electromagnètiques. La utilització d’aquesta energia és renovable ja que l’energia rebuda del sol no contamina pel fet d’utilitzar-la.
En el sol hi ha reaccions nuclears de fusió (hidrogen) que fan molta energia.
La cara il·luminada de la terra rep 1000W/m²

 

•Sistemes d’aprofitament (via tèrmica):Temperatures baixes: captadors plans (col·lectors) que es basen en l’efecte d’hivernacle. Aigua calenta, calefacció... 

Temperatures mitges i altes: centrals termosolars.

•Centrals termosolars: Obtenció elèctrica a través de l’energia tèrmica obtinguda de la radiació solar. La radiació es concentra sobre un fluid i es transforma en energia tèrmica. El líquid, en passar per un intercanviador, produeix vapor que acciona una turbina, i s’obté energia elèctrica.

•Centrals amb col·lectors distribuits: Concentren la radiació solar que reben en un punt o una línea, que puja a temperatures molt altes, que produeix vapor a alta temperatura, per generar electriciatt o altres processos industrials.

 

•Conversió fotovoltaica: Transforma la radiació solar, directament en energia elèctrica, mitjançant captadors formats per cèl·lules solars o fotovoltaiques.
Rendiment de 15-20%
Centrals superiors als 6MW
•Forn solar: superfície de captació parabolica formada per miralls que reflectan la radiació rebuda i la concentren en una superfície molt petita, on es troba el forn i s’obtenen temperatures molt elevades (4000º)

0 comentarios