Blogia
colorblau

Cannabis, Farmacs

Cannabis, Farmacs

He estat observan les grafiques resultats i informació de la relació del cannabis i els seus farmacs. En el diari el mundo hi torbem un estudi fet a Galicia del consum de dorgues alcohol, tabac i cannabis i la relacio en el consum de farmacs, després fa una igualtat de autoconsum de dorgues i farmacs en la epoca universitaria.

Estem parlant sobretot de farmacs que podem conseguir a una farmacia sense cap recepta; analgésics, ansiolítics y sedants.

Hem de tenir en compte que les característiques dels usuaris de cannabis podrien ser diferents a les dels joves que beuen alcohol i tabac, per això al final de l'investigació separen els consumidors de cannabis amb els que no.

La questio ve quan que incita a que perque la majoria d'autors estan d'acord que el consum de medicaments és una altra forma de policonsum de drogues llavors que dona el consum a que, els farmacs al consum de drogues o les drogues al consum de farmacs. Estem parlant de casos per exemple de una ansietat.

També em de mirar si el farmac arriva a ser dorga, per la facilitat que les podem obtenir, el baix preu, també veiem  el factor sociològic sembla influir en aquesta major automedicació entre els universitaris. Segons mostra l'estudi, els alumnes que viuen fora de casa durant l'època universitària tenen un consum de fàrmacs un 35% superior als que viuen amb els pares.

Les dones consomeixen un 70% més que els homes, ja sigui per el dolor menstrual

Arribem a la conculsio que els farmacs han arribat a ser un droga legal com l'alcohol i el tabac.

Llavors tinc un dilema perquè llavors quin dels dos consums es millor perque el cannabis també te propietats curatives i dels dos podem tenir un autoconsum i finsitot el medicament al tenir acces ilimtat a ell i legalment facilitat el autoconsum.

Aquet enllaç te feta l enquesta i un video informatiu.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/09/22/noticias/1316709482.html

Gerard Lorente Cleveland

0 comentarios