Blogia
colorblau

Un grup d'investigadors de la Universitat de Nova York descobreix greus consequències dels antibiòtics

Un grup d'investigadors de la Universitat de Nova York descobreix greus consequències dels antibiòtics

Un grup d'investigadors de la universitat de Nova York ha fet un nou descobriment que implicaria certs casos clínics com la obesitat.
Segons els resultats obtinguts l'administració d'antibiòtics a ratolins en edat prematura pot causar variacions en el propi metabolisme.

Desde fa més de 60 anys els granjers han administrat antibiòtics als animals per promoure el seu creixement. La primera intenció dels investigadors era investigar com es produia aquest creixement i si tenia conseqüències. La seva hipòtesi principal deia que aquests antibiòtics en baixes dòsis alteraven la composició i la funció de les bacteries en els seus intestins. Després de totes les investigacions van confirmar la hipòtesi.
En primer lloc, van administrar a una part dels ratolins en edat prematura baixes dòsis d'antibiòtics. Sis semanes després van observar que aquests ratolins havien augment entre un 10-15 % de la seva massa corporal a diferència de la resta. A més també havia augmentat lleugerament la seva la densitat òsea.
"Hem vist que al utilitzar antibiòtics i manipular la població bacteriana  s'altera com la metabolització de certs nutrients", explica Ilseung Cho, autor de l'estudi.

Van concluir explicant doncs, que l'ús d'antibiòtics provoca un canvi en el grup de bacteries i en la seva metabolització amb alguns aliments, desencadenant aquest augment de la massa corporal i de la densitat òsea en els ratolins més joves.
Els científics creuen que aquest descobriment pot  justificar un gran nombre de enfermetats metabòliques.
En un principi l'ús d'antibiòtics en els anys 20 afavoria la salut però les investigacions d' avui en dia demostren que provoquen greus conseqüències.
També cal destacar que segons fonts varies just en el moment que van aparèixer els antibiòcs també van començar a desenvolupar-se els primers casos d'obesitat.
 http://www.bioblogia.com/tag/holemedicina/

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/08/22/noticias/1345654009.html

Marta Juan

0 comentarios