Blogia
colorblau

Cada vegada hi ha més transplantaments de pulmó

El trasplantament pulmonar és el procediment terapèutic aplicable al pacient amb una malaltia pulmonar avançada, irreversible i incapacitant. Habitualment es tracta d’un pacient oxigen dependent, que tot i el tractament presenta un mal pronòstic de vida a curt termini. 


Aquest passat any, 238 persones, entre elles set nens, van rebre pulmons nous. D’aquesta manera, el nombre de trasplantaments de pulmó gairebé arriba al de trasplantaments cardíacs, que és de 247. La supervivència global del trasplantament pulmonar és del 78% al primer any, 50% als 5 anys, i del 26% als deu anys de la intervenció. 

El nombre d’aquests trasplantaments a Espanya l’any passat va ser molt similar a la dels últims dos anys (230 el 2011 i 235 el 2010). Les xifres del trasplantament pulmonar segueixen lluny del renal o l’hepàtic, si bé comença a aproximar-se a les de trasplantament cardíac. 

Per ser un procés complex, tant en el pre-operatori, durant la intervenció i en el postoperatori però també en la conservació dels òrgans del donant, el trasplantament pulmonar només es realitza a Espanya en set centres de referència, tres d’ells preparats també per fer trasplantaments cardiopulmonars.

 

LINKS: 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-numero-de-trasplantes-de-pulmon-casi-alcanza-el-de-corazon

http://www.abc.es/salud/noticias/numero-trasplantes-pulmon-casi-alcanza-14247.html

Marc Payés, Gaudí

0 comentarios