Blogia
colorblau

Còrnies artificials

A Andalucia s’iniciarà un assaig multicèntric per fabricar i implantar còrnies artificials a pacients amb úlceres greus.

L’objectiu d’aquest assaig és avaluar la seguretat, fiabilitat i eficàcia clínica dels models de còrnia artificial humana en persones amb problemes greus de còrnia.

Per fer-ho es fabricaran les còrnies artificials en el laboratori GMP del hospital "Virgen de las Nieves de Granada".

 Està previst fer aquest implant de còrnia artificial a 20 pacients d’un total de 400 casos que hi ha només a Andalucia.

Segons ha explicat el director de la UNitat de Gestió Clínica d’Oftalmologia la còrnia artificial permet afavorir la regeneració del teixit: "La finalitat és restaurar aquesta còrnia, que no es perdi visió, i que si es perd, sigui el mínim possible". També ha dit que aquesta tècnica es podria ampliar en un futur a altres camps de l’oftalmologia.

Primer s’implementarà la còrnia a cinc pacients i desprès un cop recollides les primeres dades s’implementarà en els quinze restants.

http://www.innovaticias.com/medicina-y-salud/13483/ensayo-clinico-innovador-implantar-corneas-artificiales

http://www.innovaticias.com/medicina-y-salud/13483/ensayo-clinico-innovador-implantar-corneas-artificiales

Carlos García

0 comentarios