Blogia
colorblau

Nova camara d'infrarrojos de gasos contaminants

Nova camara d'infrarrojos de gasos contaminants L’empresa SENSIA a creat una nova camara infrarroja que permet detectar el dióxid de sofre (SO2), és un gas contaminant considerat com un dels responsables de la pluja àcida. Aquest gas es genera generalment en secotrs energétics, metal.lúrgics, alimentàris etc...

Les investigacions fetes els hi planteja als investigadors que aquesta camara pot detect i mesurar a centenars de metres lluny la distància del SO2 i altres gasos contaminants i també serveix per detectar aquells vehicles altament contaminants, escapes en les conduccions etc...

Aquestes camares poden ser insal.lades i són facilment manegables per un operarien qualsevol lloc tan fàbrica com indústria o també poden formar part d’un sistema de monitorització per tal de que soni una alarma quan es detectin els gasos.

Per exemple a Àsia el SO2 està conciderat com a major gas contaminable i un dels més problemàtics, en zones com la Índia, Japó, Xina... En aquesta país existeixen zones on la pluja que cau es pluja àcida.

“Gracias a los derechos adquiridos sobre la patente, desarrollamos instrumentos que detectan a distancia y en tiempo real este y otro tipo de gases contaminantes, lo que permite a las autoridades y empresas ejercer un control temprano y eficiente sobre las fuentes emisoras”, indica Francisco Cortés.

Gràcies a aquest tipus de camara i noves patents que s’estàn creant es podrà reduir la quantitat de gasos contamintats en el planeta de manera que podrèm viure molt millor.

0 comentarios