Blogia
colorblau

Mecanisme alternatiu d'evolució basat en microARN

Mecanisme alternatiu d'evolució basat en microARN

Un equip internacional d'investigadors ha descobert un nou mecanisme que permet canviar l'aparença d'un organisme.
Els investigadors van trobar que la quantitat de pèls a les potes de certes mosques varia segons el nivell d'activitat d'un micro ARN.
Els micro ARN se'ls està reconeixent cada vegada més el seu paper com a reguladors essencials de la funció dels gens en plantes i animals, i des de fa temps, se sap que certes proteïnes, conegudes com a factors de transcripció, controlen directament la manera en què es llegeix la informació de l'ADN. Com a resultat, en general es considera que els mecanismes responsables de l'adaptació evolutiva són resultat de canvis en gens que codifiquen aquestes proteïnes.
En canvi, la idea que aquestes petites molècules d'ARN, els micro ARNs, puguin exercir un paper important en els canvis evolutius de l'aparença dels animals, és completament nova.

Els resultats de la investigació aporten doncs una nova perspectiva sobre els mecanismes moleculars de l'evolució.

http://noticiasdelaciencia.com/not/7277/mecanismo_alternativo_de_evolucion_basado_en_microarns/

 

Carla Jaulent 

0 comentarios