Blogia
colorblau

Nobel als químics que han fet possible la química moderna

La química no avançaria tant ràpid si encara es representessin les mòl·lecules amb peces de plàstic. Els ordinadors són una eina clau en la química moderna i la Acadèmia de Ciència Sueca ha decidit otorgar a tres químics que han fet possible la model·lització i la simulació de reaccions químiques el premi Nobel de química d’enguany. Els premiats són: Martin Karplus, Michael Levitt i Arieh Warshel. Durant els anys setanta, els premiats enguany, van aconseguir combinar la física clàssica de Newton (emprada en mòl·lecules grans) i la física quàntica (emprada per a simular reaccions). Abans del treball d’aquests científics els químics havien de triar quina física utilitzar a l’hora de fer simulacions. La raó explicita que ha donat l’institució que otorga aquest premi és: for the development of multiscale models for complex chemical systems” (En català: "per el desenvolupament de models multiescala per a sistemes químics complexes"). 

Martin Karplus professor emerit a l’universitat de Harvard

Michael Levitt professor de l’universitat d’Stanford

Arieh Warshel professor a la University of Southern California

Font: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2013/press.html

Daniel Allepuz


0 comentarios