Blogia
colorblau

Més de 22 millons de nens en el món no reben les vacunes més bàsiques

Més de 22 millons de nens en el món no reben les vacunes més bàsiques L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha calculat aquesta xifra i més del 50% dels nens viuen el països subdesenvolupats.
La vacuna evita patir alguna descapacitat i emfermetats que ja són prevenibles com diarrea per rotavirus, la rubeola i el tétanos, i en el pitjor dels casos, la mort. Cada any s’eviten entre 2 i 3 millons de morts gràcies a la vacunació.
L’OMS diu que s’ha de prioritzar la vacunar arreu del món i que es requereixen esforços per arribar a aquestes zones del planeta.
L’organització treballa activament amb els països per cobrir la cobertura i desenvolupar el Pla d’Accio Global de la Vacuna (GVAP). Pretèn evitar millons de morts a travésd e la vacuna.
Els països tenen l’objectiu d’aconseguir una cobertura de vacunació major o igual al 90% a nivell nacional i un 80% a cada districte pel 2020. El GVAP també té com a objectiu estimular la investigació i el desenvolupament per la propera generació de vacunes.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/05/actualidad/1383652344_046953.html
http://www.sabin.org/updates/blog/decade-vaccines-collaboration-releases-final-gvap

Irene Hernández

0 comentarios