Blogia
colorblau

La pesca d'arrossegament de profunditat

La pesca d'arrossegament de profunditat

Com diu el seu nom, es una tècnica pesquera que arrossega pesats equips de pesca amb portes i xarxes que pesen tones. Aquests equips llauren el fons marí destruint tot el que troben al seu pas. És la forma de pesca més destructiva del món.

Per a les indústries pesqueres es una tècnica molt eficaç, però l’efecte per al medi ambient és devastador: destrueixen corals d’aigües fredes, espècies que desconeixem, taurons de profunditat... i després de capturar tot el que va al seu pas,  tiren per la borda les espècies, casi totes mortes o mig mortes (entre el 20 i el 60%), que no tenen valor comercial. Part de les espècies que es tiren per la borda són espècies que viuen conjuntament amb les que són objectiu de la pesca. És molt probable que la majoria d’exemplars d’aigües profundes que escapen a través de la xarxa durant la captura morin posteriorment, ja que aquests peixos tenen una pell molt sensible i pel contacte amb les xarxes es danyada.  Amb això es perden molts peixos joves que podrien haver crescut per reproduir-se.

Moltes d’aquestes indústries pesqueres d’aigües profundes estan sota el control dels Estats costaners, on hauria de ser molt fàcil regular la pesca per a que sigui sostenible. En la pràctica no s’ha prestat atenció a l’impacte que produeix sobre l’hàbitat de moltes espècies.

Com que la demanda de peix és molt alta, aquesta pesca s’ha estès a alta mar on no hi ha control.

Les conclusions són clares, aquest tipus de pesca hauria d’estar prohibit ja que si no tenim cura del medi ambient les conseqüències seran nefastes per tothom i especialment per la natura.

En el següent enllaç podeu veure més informació sobre el que és i les conseqüències.

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/pesca-de-profundidad.pdfCarla Amador

0 comentarios