Blogia
colorblau

Descobreixen el secret dels ulls més complexes del món

Descobreixen el secret dels ulls més complexes del món Les gambes mantis tenen un sistema de visió amb tres cops més receptors que altres espècies animals. La majoria dels animals tenen entre dos i quatre fotorreceptors per distinguir els colors, aquest crustaci en té dotze.
Un equip d’investigadors d’Austràlia i Taiwan han descobert que els avantages que presenta tenir tants fotoreceptors i uns ulls tan complexos no és per distinguir millor els colors, sino que la seva forma de codificar-los ajuda a l’hora d’aparellar-se i de reconéixer el perill.
Les gambes mantis són crustacis que destaquen pels seus colors vistosos, cridaners i que fins i tot es veuen a la foscor, també són molt ràpids i tenen personalitats molt diferents, uns són molt agresius i d’altres totalment el contrari, molt més tranquils i relaxats.

"Aquests animals són experts en la visió en color, ja que tenen una forma de codificar la informació diferents als ulls de les altres espècies d’animals. Distingueixen pitjor els colors, però són més ràpids." diu Sinc Hanne Thoen, investigadora a l’Universiat de Queensland, Austràlia.

Els éssers vius tenen una visió basada en tres cons sensibles als colors primaris. Per aquest motiu el cervell determina els colors dels objectes amb l’entrada relativa de cada color a l’ull.

Van descobrir que aquests animals no distingueixen alguns colors oferint-los aliments de diferents colors i van veure que aquests animals no eren capaços de discriminar els aliments segons el color. Van arribar a la conclusió que tenien un sistema d’estalvi d’energia, aquest tipos de visió utilitza menys energia perquè el sistema neuronal és més senzill i per això són tan ràpides en els seus moviments.

http://www.lavanguardia.com/natural/20140124/54399501225/descubren-secreto-ojos-mas-complejos-mundo.html#ixzz2ri2kKGzB

Laura Alsius

0 comentarios