Blogia
colorblau

Els transgènics amenacen la biodivesitat

Els transgènics amenacen la biodivesitat La biodiversitat i els cultius europeus estan amenaçats pels transgènics, fins i tot en països on se'n prohibeix el cultiu, com demostren diversos i recents estudis científics. Davant aquest perill real, les autoritats de l'Estat espanyol "han de promoure'n el seguiment i revocar les autoritzacions, tant de cultius comercials com d'assajos susceptibles de contaminar els camps". Així ho exigeix ​​una crida signada per un important grup d'organitzacions: Xarxa Llavors, ASAC, COAG, SEAE, Ecologistes en Acció, Amics de la Terra, Plataforma Rural, Greenpeace, PALT.

Dos articles publicats recentment demostren fins a quin punt està amenaçada la biodiversitat europea per la proliferació sense control de males herbes provinents d'organismes genèticament modificats. Això hauria d'alertar les autoritats espanyoles per promoure un seguiment de la contaminació i evitar que el problema arribi a una magnitud la reparació del qual requereixi costoses inversions.

Els articles demostren que l'establiment de nuclis de poblacions incontrolades de colza assilvestrada transgènica no només és un fenomen comú en els països on la colza transgènica es conrea de forma legal, com Canadà o els EUA, sinó que també ocorre de forma freqüent en països on aquest cultiu està estrictament prohibit, com Japó i Suïssa . En aquest últim país s'hi han detectat poblacions assilvestrades de colza resistents a herbicida a les rodalies de 58 de les 79 estacions de tren mostrejades. També s'ha demostrat analíticament que pel cap baix en 4 d'aquestes poblacions existien individus silvestres fora de control que portaven en el seu genoma ADN transgènic. Aquests estudis demostren la manca de credibilitat de les especulacions que afirmen que no és necessari fer un seguiment perquè el risc de contaminació per pol·len transgènic és mínim.


http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/8376/transgenics/amenacen/biodiversitat/cultiusXavier Cama

0 comentarios