Blogia
colorblau

Descobriment d'un Oceà a la Lluna de Caront

Descobriment d'un Oceà a la Lluna de Caront Segons un article publicat per la revista Icarus, un estudi finançat per la NASA ha concluit que en una de les llunes que envolten el planeta de Plutó, concretament la lluna de Caront, podria haver emparat en el seu interior un nucli a temperatures molt càlides que haguéssin permès mantenir un oceà subterrani d'aigua líquida durant el passat.
Aquesta conclusió refuta la suposada impossibilitat d'existència d'aigua líquida en la superfície d'aquest planeta degut a les seves baixíssimes temperatures (de fins a 229ºC sota zero).
Ara falta esvrinar si realment aquestes esquerdes representen la presència d'un passat oceà, com ha estat el cas de d'Europa (satèl·lit de Júpiter) i d'Encèlad (satèl·lit de Saturn).

L'indici que ha portat a aquesta deducció són unes esquerdes presents en el terreny gelat de la superfície del satèl·lit.
L'explicació que han aportat els científics sobre les esquerdes és que van ser produides a causa de l'existència d'un oceà d'aigua que estava en continu moviment.
La hipòtesi que justifica la possible presència d'aigua es basa en que el nucli del satèl·lit es manté a temperatures càlides degut a l'òrbita excèntrica (de recorregut ovalat) que aquest realitza al voltant del planeta nan.
En deriva d'aquest possible descobriment, els científics s'han començar a qüestionar si seria possible que en aquest satèl·lit hi hagi o hi hagués hagut vida extraterrestre, ja que a més de l'aigua subterrànea existent també es requereixen altres fonts d'energia que no es sap si hi són presents.


http://www.elmundo.es/ciencia/2014/06/16/539ededbe2704e331a8b458f.html
http://www.nasa.gov/content/goddard/cracks-in-plutos-moon-could-indicate-it-once-had-an-underground-ocean/#.U6Nf69oayK0

T.Peiró

0 comentarios