Blogia
colorblau

Descubriment de perquè els gens duplicats es converteixen en genomas.

Descubriment de perquè els gens duplicats es converteixen en genomas.
El CSIC amb diversos investigadors del institut de Biologia Molecular i Celular de plantas juntament amb la universitat politècnica de Velència, despres de 40 anys d'estudi han pogut explicar el macanisme que explica el proces que segueixen els gens duplicats per generar novas funciòns en l individu.

La duplicació génica crea nou material genetic, els gens germans que es crean a la duplicació pueden sobreviure molts anys, pel que els organismes aguantan mutacions no beneficiosas.

Els investigadors han pogut identificar i descriure un mecanisme al que han anomenat "robustez mutacional", que permet incrementar la tolerancia de gens duplicats a las mutacions. Experimentan am llevadura, han observat la "robustez mutacional" que la permet adaptarse be a condicions de estré pel cual aixo pot estar relacionat am l aguant dels gens dulpicats en els genomas.

Mario A. Fares (investigador del CSIC) explica que:
Gens duplicats de fa 100 millons d anys es poden trobar encara en genomas d organismes actuals, com la llevadura. I en un laboratori han reproduit la evolucio de aquesta especie en els seus genomas amb la resecuenciació de 28 genomas de la llevadura, pel que trobem que els gens duplicats son mes tolerants a les muacions desestabilitzadores que amb els gens no duplicats i hem pogut demostrar la evolucio dels gens duplicats fa 100 millons d anys".

És dificil entendre com l evolució cra noves funcións, ja que aixo succeix en periodes de temps molt llargs. Pel que aixo ha estat un misteri durant molt de temps, per sort ara podem recrear condicions semblants en el laboratori a las de la evolució, cosa que farà mes sencill estudiar altres mecanismes biologics com aquest.

http://noticiasdelaciencia.com/not/11645/descubren-por-que-los-genes-duplicados-se-conservan-en-los-genomas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NoticiasDeLaCienciaYLaTecnologia+(Noticias+de+la+Ciencia+y+la+Tecnologia)

Edu Ruiz Duplà

0 comentarios