Blogia
colorblau

Què són, com es formen i què provoca les depressions atmosfèriques?

Què són, com es formen i què provoca les depressions atmosfèriques?

Una borrasca o depressió atmosfèrica també pot ser anomenada com a zona de baixa pressió, ja que en aquesta la pressió no és tan elevada com als seus voltants. Pel que fa al nostre hemisferi (el nord) les borrasques giren en sentit contrari a les agulles del rellotge, al contrari del que es produeix en l’hemisferi sud, això està produït per l’efecte Coriolis (acceleració relativa que pateix un objecte dins d’un sistema de referència no inercial quan varia la seva distància respecte l’eix de gir).

Les depressions es formen al voltant de la zona on es troben els tròpics amb l’equador, formant part de la cèl·lula de circulació Hadley (és una zona de circulació tancada de l’atmosfera terrestre que domina la circulació global atmosfèrica en les latituds equatorials i tropicals).

Les borrasques es relacionen amb vents i amb elevació atmosfèrica. L’elevació s’acostuma a produir amb cel cobert, format pel gradient tèrmic quan l’aire es col·lapsa, de manera que les depressions porten nuvolositats que provoquen que les temperatures diürnes baixin en totes les estacions de l’any. Tot això és fruit de l’entrada de menys radiació solar ja que aquesta es veu reflectida pels núvols que impedeixen que pugui escalfar la Terra. En canvi, a la nit, l’efecte d’absorció dels núvols en la radiació d’ona llarga fa que les temperatures del dia siguin més suaus.

Existeixen dos tipus de depressions, les frontals i les tèrmiques. Les frontals són un dels fenòmens meteorològics més freqüents en la zona temperada de la Terra i són el resultat de la fricció entre masses d’aire calent i masses d’aire fred. Pel que fa les depressions tèrmiques, són el resultat de la calor acumulada en la superfície terrestre. Aquestes tenen una extensió geogràfica més petita que les depressions frontals. 

Algunes de les diferències entre els sistemes de baixes pressions i els anticiclons són que les borrasques tenen una àrea més reduïda, així com també forts vents provocats pels factors següents: la baixa pressió, la força centrífuga que es produeix quan giren i l’efecte Coriolis.

Una pàgina wb molt interessant a visitar és: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC/document/atmosfera_y_clima/pronostico/prevision3.htm

 

Roger Llabrés

0 comentarios