Blogia
colorblau

Els móbils poden tenir radiacions ionitzants?

Els móbils poden tenir radiacions ionitzants?

Parlem de radiació ionitzant quan les ones electromagnètiques emeten radiacions capaces de ionitzar els àtoms que reben el seu impacte. Això és degut a que tenen una freqüència elevada i un potencial d'ionització (energia d'ionització) suficientment elevats com per poder arrencar els electrons situats a la capa més externa d'un àtom, que per tant queden carregats positivament. 

Aquestes propietats poden afectar negativament als éssers vius ja que poden produir canvis de l'ADN i en conseqüència produir càncer. El càncer no apareix immediatament, ho fa al cap de molt de temps d'haver rebut l’impacte de la radiació, al voltant de 10 o 15 anys. Un dels problemes que té és que pot ser hereditari. Aquestes radiacions ionitzants a més a més també poden produir malalties cardiovasculars com poden ser les arítmies. Fins fa poc es creia que l'impacte d'aquestes radiacions tan sols es podia rebre quan es treballava sense les mesures de protecció adequades amb un accelerador de partícules (per citar algun exemple) o quan es rebia l'impacte d'un material radioactiu. Però algunes universitats de prestigi, així com l'armada dels Estats Units i una companyia telefònica han fet estudis dels telèfons mòbils  en els que diuen que aquests aparells tan comuns en la nostra societat emeten radiacions ionitzants. Aquest és el motiu pel què aquesta marca comercialitza un xip que inhibeix les radiacions i protegeix de patir càncer i infertilitat en el cas del homes, entre d'altres malalties que poden ser provocades pels mòbils. En qualsevol cas, els resultats encara no són segurs ni definitius, queden per demostrar moltes coses tan sols dir que hi ha fonts que així ho afirmen. 

 Alguns enllaços: http://www.youtube.com/watch?v=clIUU8cB2L o http://www.ub.edu/ossma/info/documents/prev08.pdf

Roger Llabrés

0 comentarios