Blogia
colorblau

La influència dels gens sobre la intel·ligència

La influència dels gens sobre la intel·ligència

En un nou estudi fet per, Paul Thompson, professor de neurologia de la Universitat de Califòrnia a Los Àngeles , i els seus col·legues de la qualitat dels axons del cervell, o sigui, els “cables” que condueixen pel seu interior els senyals nerviosos, tenen molta influència en la intel·ligència. Com més ràpida sigui la transmissió dels senyals, més veloçment el cervell processa la informació. I degut al fet que els gens tenen influència sobre la integritat dels axons del cervell, els gens que heretem ocupen un paper molt important en el grau d’intel·ligència de cada persona.

 

Sembla que els gens influeixen en la intel·ligència al determinar la manera en que els axons estan recoberts de mielina, la "funda aïllant" que recobreix els nostres axons. Com més gruixuda sigui la capa de mielina, més ràpids seran els impulsos nerviosos.

 

Thompson i els seus col·legues van escanejar els cervells de 23 parells de bessons univitel·lins i 23 parells de bivitel·lins. Com els bessons univitel·lins comparteixen els mateixos gens i els bivitel·lins comparteixen prop de la meitat dels gens, els investigadors van ser capaços de fer comparances que van mostrar que la integritat de la mielina estava determinada genèticament en moltes parts del cervell que són fonamentals per a la intel·ligència.

 

Thompson considera que identificar els gens que propicien una bona abundància de mielina és crucial per a prevenir malalties del cervell com l'esclerosi múltiple i l'autisme, les quals han estat vinculades a problemes amb aquesta substància (mielina).

Per més informació:

http://www.scitech-news.com/ssn/index.php?option=com_content&view=article&id=1179:study-gives-more-proof-that-intelligence-is-largely-inherited&catid=45:medicine&Itemid=65 (Anglès)

http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=z16y9CubYeg= (Castellà)

Sílvia Dyson

0 comentarios