Blogia
colorblau

2100, mitja humanitat passant gana

2100, mitja humanitat passant gana

Amb tota probabilitat, el rápid calentament climátic afectarà greument a els cultius de les regions tropicals i subtropicals quan arribem a finals d’aquest segle i, si no s’aconsegueix una adaptació dels cultius alimentaris a les noves condicions, deixarà la mitat de la población mundial enfrontada a una greu falta d’aliments.

 

Per complicar les coses, la población del cinturó ecuatorial es en l’actualitat una de les més pobres del planeta, i el seu creixement poblacional está augmentant a ritmes majors que en qualsevol altre regió.

“El estrés que imposa la temperatura sobre la producción global d’aliments s’està fent inmens, i això sense tenir en compte la disminució en la disponibilitat dels recursos hídrics provocada per l’augment de la temperatura” adverteix David Battisti, profesor de ciències atmosfèriques en la Universitat de Washington, i autor principal d’un estudi sobre el agravament de la gana per culpa del cambi climàtic. Va colaborar amb Rosamond Naylor, Directora del Programa de Seguretat Alimentaria i del Medi Ambient de la Universitat de Stanford, per examinar l’impacte del cambi climàtic sobre la seguretat alimentícia en el món.

 

Tal i com Naylor avisa, es urgen.t invertir en l’adaptació al cambi climàtic, perquè està clar que anem en aquesta dirección, en termes de temperatura i es tardará molt de temps en trobar noves varietats de cultius alimentaris que resisteixin millor que els actuals en un clima més calent

 Combinant observacions directes amb dates de 23 models climátics glovals que van contribuir a una investigación que va conduir a la obtenció de un premi Noble en 2007, Battisti i Naylor van determinar que existeix més d’un 90% de probabilitats de que en 2100, les temperaturas més baixes de la temporada de creixement vegetal en les regions tropicalas i subtropicals, serán més altes que qualsevols de les registrades fins ara mateix en aquelles regions.

En conclusió, hem de començar a trobar noves maneres de cultivar el mengar, perquè sinó, en el 2100 hi haurà un greu problema a la terra d’àmbit pràcticament mundial, la gana.

 

 

http://www.amazings.com/ciencia/articulos/hambre_en_el_2100.html

 

Norma Pedemonte

0 comentarios